Тространо елегантно ложиште со подигачка врата. Создаден за посебни простори


Моќност kW10-14Клапна за оџакДа
Степен на искористеност71%Тежина (kg)300
Оџачки отвор (mm)250Бојапепелна сива