Аголно ложиште со мега димензии! Во лева или десна изведба.

  • Моќност: 13 – 17 kW
  • Ефикасност: 76 %
  • Приклучок за оџак: ∅ 250 mm
  • Тежина: 300 kg
  • Контрола на клапна за оџак
  • Боја : пепелно сива

Карактеристики на ложиштето:

  1. Изработен целосно на CNC
  2. Дебело огноотпорно сигурносно стакло