Гусано ложиште со подигачка врата изведено од првокласни материјали со што се гарантира долготрајно безгрижно користење.

Моќност kW12-16Клапна за оџакДа
Степен на искористеност81%Тежина (kg)242
Оџачки отвор (mm)200Бојапепелна сива