Тространо ложиште со подигачка врата. Создаден за уникатна визија кон оганот


Моќност kW13-17Клапна за оџакДа
Степен на искористеност75%Тежина (kg)295
Оџачки отвор (mm)250Бојапепелна сива