Компактно тространо ложиште со гус

  • Моќност: 8 – 12 kW
  • Ефикасност: 76 %
  • Приклучок за оџак: ∅ 200 mm
  • Тежина: 212 kg
  • Контрола на клапна за оџак
  • Боја : пепелно сива

Карактеристики на ложиштето:

  1. Изработен целосно на CNC
  2. Дебело огноотпорно сигурносно стакло