Колената со променлив и отвор за ревизија/чистење!Колено составено од 3 елементи со максимален агол од 90o предвидено за поврзување на грејни тела со дрва. Се приклучува во постоечките чадоводни елементи и ги исполнува сите европски нормативи со што се обезбедува сигурност и максимален комфорт и употреба.

koleno_celicno_F200

Коленото поседува отвор за ревизија преку кој во секој момент може да се изведе преглед на спојните елементи

Карактеристики:

  • Дебелина на лим: 2 mm
  • Пречници и висина: Ф130/H=290mm, Ф150/H=310mm и Ф200/H=320mm
  • Издржливост до 1000oC
  • материјал: челичен лим
  • покриени со црна огноотпорна боја
  • заварувани со плазма
  • CE сертифицирани