Модерна печка. Koza 8 TUNEL се одликува со модерен изглед, стакло од двете страни, елегантни линии и многу добри перформансии на греење.

На предниот и задниот дел, керамичкото стакло е овално кое дава многу пријатен поглед на огинот од поголем агол на гледање.

Номинална моќност (kW) 7
Оџачки излез (mm) 130
Коефициент на полезност (%) 65
Емисија на CO (при 13% O2) ≤ 0,33%
Емисија на честички* /
Температура на чад (oC) 370
Тежина (kg) 126
Површина на греење (m2)** 50 – 80
Max должина на трупци (mm) 350
Материјал Сив лив (гус) Класа 200
Вид на гориво Сезонско листопадно дрво, Брикети