Кога од една печка се бара префинетост и моќност, Koza 9 е вистинскиот избор.  Од сега со вграден вентилатор!!!

Посветеноста во детељите на изработката како и квалитетот кој е на највисоко ниво, Koza 9 го зазема приматот на најубавата и една од најпосакуваните печки. Доволна да загрее големи простории од 70 м2, воедно ви пружа задоволоство која ретко која печка може, убав поглед на огинот кој дополнително ќе ги загрее Вашите чуства…

Номинална моќност (kW) 10
мин 6  – max 13
Оџачки излез (mm) 130 или 150
Коефициент на полезност (%) 75%
Емисија на CO (при 13% O2) ≤ 0,29
Емисија на честички* (g/s) 8,49
Температура на чад (oC) 379
Тежина (kg) 160
Површина на греење (m2)** 60-80
Max должина на трупци (mm) 350
Материјал Сив лив (гус) Класа 200
Вид на гориво Сезонско листопадно дрво, Брикети, камен јаглен

Доколку се користат камен јаглен, загревната максимална површина е 130 м2 !