Предлог за сите, на кои им зависи на максимално искористување на топлинската енергија

од каминот. Модерно решение кое гарантира штедење на енергијата и нуди безпроблематично користење и чистење на уредот.

Технички карактеристики

Номинална моќност (kW)
min / max
20(9-24)
Номинална моќност кон вода13kW
Количина на вода (l)45,5
Оџачки излез (mm)200
Коефициент на полезност (%)82
Емисија на CO (при 13% O2) ≤0,08%
Емисија на честички mg/mn322
Температура на чад (oC)230
Тежина (kg)293
Површина на греење (m2)**100 – 150
Max должина на трупци (mm)50
МатеријалКотларски челик  + ACCUMOTE **
Вид на горивоСезонско листопадно дрво, Брикети
Провев/ см2

** во зависност од изолацијата на објектот. Дадените параметри се за висина на простор од 2,6m’

Погледнете го квалитетот на горењето:

Предности на ова ложиште:

 1. Предниот дел на ложиштето како неговото тело се изработени од котларски лим наменет за работа на високи температури.
 2. Челичните елементи се ласерски сечени а потоа виткани на CNC машини што доведува до многу голема прецизност на изработката.
 3. Секој вар е направен со благороден гас што доведува до голем квалитет на варот.
 4. На вратата е монтирано керамичко стакло отпорно на температури до 800oC
 5. На ложиштето се замонтирани мали ногарки кои овозможуваат негова висинска регулација до 40mm
 6. Вграден елемент за примарен воздух
 7. Каминот е опремен со систем за чисто стакло
 8. Комората за согорување е обложена со Acumotte. Овој материјал има карактеристика на акумулација на топлина и постепено нејзино ослободување.
  Бидејќи претставува акумулационен материјал а со тоа е подобар од вермикулитот, зрачи топлина и после неколку часа од гасењето на ложиштето.
  Поради изолацијата, комората за согорувње има повисока температура со што се зголемува процентот на согорени честички при што исто така, се постигнува помало загадување на атмосферата.
 9. Гаранција – 5 години! Со можност за продолжување на гаранцијата до 10 години!

Тест на материјалот Acumotte