Аголна бела модерна вентилациона решетка.

Решетката за камин претставува завршеток на топлотниот канал за воздухот внесуван во каминот по пат на гравиатација или принудно (со вентилатор).

Решетката се монтира во ѕидот или во горниот дел на каминот.

Изведбата на решетката се карактеризира со тоа дека има маскиран дел за влез на воздухот. При монтажа на решетката треба да се памети на правилната нејзина ориентација. Доколку ја монтираме решетката доле, отворот треба да биде свретн нагоре. Доколку решетката ја ставаме во хоризонтална положба, во горната зона на каминот, отворот треба да биде свртен надоле.

Решетките се прашкасто фарбани  и се карактеризираат со трајност на бојата и термичка стабилност.  Секоја решетка е со додатна поцинкувана рамка за лесна монтажа.