Гусано ложиште кое загрева 50 до 80м2 !  Идеално за мали викендички, станови или помали простории. Голема економичност !

Технички карактеристики

Номинална моќност (kW) 12
Оџачки излез (mm) 200
Коефициент на полезност (%) 71
Емисија на CO (при 13% O2) ≤ 0,65%
Емисија на честички* 89,7
Температура на чад (oC) 330
Тежина (kg) 115
Површина на греење (m2)** 80 – 100
Max должина на трупци (mm) 330
Материјал Сив лив (гус) Класа 200
Вид на гориво Сезонско листопадно дрво, Брикети

* mg/mn3

** во зависност од изолацијата на објектот. Дадените параметри се за висина на простор од 2,6m’