Гусано ложиште идеално со заоблено стакло!
Највредните работи доаѓаат во мали пакувања. Симпатичен камин за простори од 30 до 50м2.

Технички карактеристики

Номинална моќност (kW)10
Оџачки излез (mm)200
Коефициент на полезност (%)75
Емисија на CO (при 13% O2) ≤0,61%
Емисија на честички*99,7
Температура на чад (oC)320
Тежина (kg)120
Површина на греење (m2)**40 – 60
Max должина на трупци (mm)330
МатеријалСив лив (гус) Класа 200
Вид на горивоСезонско листопадно дрво, Брикети

* mg/mn3

** во зависност од изолацијата на објектот. Дадените параметри се за висина на простор од 2,6m’