Камин со врата која се подига, висока ефикасност и големо убаво стакло!

 

Технички карактеристики:

Номинална моќност (kW) 13 (min 7 / max 16)
Оџачки излез (mm) 200
Коефициент на полезност (%) 81
Емисија на CO (при 13% O2) ≤ 0,08%
Емисија на честички* 37
Температура на чад (oC) 240
Тежина (kg) 284
Површина на греење (m2)** 80
Max должина на трупци (mm) 400
Материјал AccuMote  + котларски челик
Вид на гориво Сезонско листопадно дрво или во комбинација со  брикети од јаглен или дрво
Минимален потребен провев (см2) 700 / 900

Карактеристики на ложиштето:

  1. Еколошко ложиште. Ги задоволува најстрогите еколошки Германски закони за грејни тела на дрва!
  2. Врата со патентиран систем за подигање и спуштање и идеално диктување и лесно оперирање и чистење.
  3. Целосно изработено на CNC што овозможува идеални споеви, контрола на согорувањето, прецизни димензии
  4. Доводот на воздух во ложиштето – во три сегменти
  5. Гаранциjа 2 до 5 години
    *не важи за стаклото и AccuMote плочи…