Поглед од 3 страни на оган, тело изработено од чист гус за високи перформанси и компактност. Идеaлен спој на ефикасност и магијата на оганот.


Технички карактеристики

Номинална моќност (kW) 18
Оџачки излез (mm) 200
Коефициент на полезност (%) 79
Емисија на CO (при 13% O2) ≤ 0,15%
Емисија на честички mg/mn3 31
Температура на чад (oC) 383
Тежина (kg) 162
Површина на греење (m2)** 150-180
Max должина на трупци (mm) 500
Материјал Сив лив (гус) Класа 200
, челик
Вид на гориво Сезонско листопадно дрво, Брикети

 

** во зависност од изолацијата на објектот. Дадените параметри се за висина на простор од 2,6m’