Беспрекорниот квалитет, автоматско подигање на врата со вгарден вентилатор и термостат и големина ги издвојуваат PANORAMIC моделите oд сите други!

Моделот е достапен во верзија со лиено железо (гус) или шамот

Достапни широчини од 80 до 1200mm

dimenzii_panoramic

Карактеристики на ложиштето:

  1. Изработен целосно на CNC
  2. Дебело огноотпорно сигурносно стакло
  3. Електронска контрола на вратата со систем за детекција на препреки
  4. Вграден вентилатор со автоматска контрола на вртежи
  5. Изработен према европските норми за камини на дрва CE EN 13229
  6. Гаранција: 7 години!

Произведено од врвниот европски проивзодител KAMINOTECHNIKI S.A

Цени со вклучено ДДВ:

PANORAMIC 70 :  6000€

PANORAMIC 80:   6100€

PANORAMIC 90:   6200€

PANORAMIC 100: 6300€

PANORAMIC 110: 6400€

PANORAMIC 120: 6500€

PANORAMIC MKR: 6500€