Едноставен и економичен начин за правилна термичка изолација на каминот.

Термо изолација, заштита од пожар, оштетувања и прашина.

Исто така овој производ наоѓа и многу успешна примена во изработка на фурни поради неговите добри изолациони карактеристики и лесното обликување.

Технички карактеристики:

Термичка проводливост  λD≤ 0,038 [W/mK]
Максималната температура на изолираната површина:600°C
Номинална густина80 kg/m³
EIS Classне палив,
Класа A1
CE сертификат1390-CPR-0318/11/P

Димензии и пакување:

Должина
[mm]
Широчина
[mm]
Дебелина
[mm]
Количина во пакување
[парчиња.]
Количина во пакување
[m²]
100060025127m2

Aпликација: За термичка изолација, посебно на камијни:
• Заден дел на каминот,
• Горен дел на каминот
• Други дрвени или мермерни елементи.

Состав:Изолацијата е составена од минерална волна обложена од едната страна со алуминиумски екран за рефлексија на топлината како и за заштита од прашина. Спојот помеѓу камената волна и алумиуниумскот екран е изведен со високо квалитетен огноотпорен лепак кој не мириса како другите конкурентски производи застапени на нашиот пазар.