Безбеден, едноставен и совршен горилник на био етанол – 70 см долг горилник

Безбеден горилник за био гориво со влошка која помага значително да се намали потрошувачката на гориво, а пред се’ го исклучува ризикот од исипување на горивото дури при скоро невозможна ситуација од превртување на горилникот во текот на горењето.
Горилникот е конструиран со отвори за вентилација и не е потребно да се вградува додатна решетка!

Единствено дозволено гориво е био етанолот со 96% чистота. Доколку горивото е со пониска чистота (на пример етанол од аптека кој има 70% алкохол, при согорувањето се зодаваат супстанци који се опасни по здравјето на човекот)

Елементот е произведен од киселоотпорен челик а има и рачка за затварање.

ОПРЕМА:

– правоаголен горилник за био етанол со абсорбирачка влошка.

– рачка за регулирање

– мерач за контрола на нивото на надополнување на горивото

ВНИМАНИЕ! Био горилникот поседува влошка која го абсорбира горивото и не дозволува да се истури во случај на превртување на горилникот. Сепак, за да функционира овој безбедносен систем горилникот треба да се наполни максимално 50% од неговиот максимален капацитет. При полнењето не треба да се прекорачи дозволената количина прикажана на горилникот

Технички карактеристики

Тежина (kg)12
Капацитет на гориво (l)1.5
Должина на оганот (cm)45
Резервоар на гориво, дел за вградување (вис x шир x длаб) (mm)71 x 644 x 123
Сертифитат TÜV