Ложиште за со интересн изглед, странично стакло, опремено со декоративно стакло.

Благодарејќи на двостраниот поглед на оганот и нежната рамка каминот совршено се вклопува во стилистиката на модерниот дом

 

Технички карактеристики

Номинална моќност (kW) 11  (4,5-14)
Оџачки излез (mm) 180
Коефициент на полезност (%) 80
Емисија на CO (при 13% O2) ≤ 0,10%
Емисија на честички mg/mn3 21
Температура на чад (oC) 295
Тежина (kg) 151
Површина на греење (m2)** 50-80
Max должина на трупци (mm) 400
Материјал Котларски челик 4mm + AccuMote**
Вид на гориво Сезонско листопадно дрво, Брикети
Погоден за рекуперација ДА

** во зависност од изолацијата на објектот. Дадените параметри се за висина на простор од 2,6m’

Предности на ова ложиште:

 1. Предниот дел на ложиштето како неговото тело се изработени од котларски лим наменет за работа на високи температури.
 2. Челичните елементи се ласерски сечени а потоа виткани на CNC машини што доведува до многу голема прецизност на изработката.
 3. Секој вар е направен со благороден гас што доведува до голем квалитет на варот.
 4. На вратата е монтирано керамичко стакло отпорно на температури до 600oC.
 5. Благодарение на вратата која се подига по вертикала, лесно се додава дрво во текот на процесот нагорење додека со страничното отварање олеснето е чистењето на стаклото.
 6. На ложиштето се замонтирани мали ногарки кои овозможуваат негова висинска регулација до 40mm
 7. Вграден елемент за примарен воздух
 8. Каминот е опремен со систем за чисто стакло
 9. Комората за согорување е обложена со Thermotte. Овој материјал има карактеристика на акумулација на топлина а воедно и изолација.
  Бидејќи претставува акумулационен материјал а со тоа е подобар од вермикулитот, зрачи топлина и после неколку часа од гасењето на ложиштето.
  Поради изолацијата, комората за согорувње има повисока температура со што се зголемува процентот на согорени честички при што, се постигнува помало загадување на атмосферата.

  1. Гаранција – 5 години!