Моделите BS DECO се карактеристични по елегантноста, складноста но и високиот квалитет и моќта. Прекрасната глетка кон огнот е незаменлива а уживањето со почисто стакло подолго!

За разлика од стандардниот модел, моделот DECO се одлуикува со поголемо остаклување, поелегантен изглед но и со систем за спроведување на додатен воздух за согорување кој воедно го штити стаклото од брзо прлање, посебно при користење на повлажни дрва.

Технички карактеристики

Номинална моќност (kW)16 (7.5 – 21kW)
Оџачки излез (mm)200
Коефициент на полезност (%)76
Емисија на CO (при 13% O2) ≤0,50%
Емисија на честички mg/mn382
Температура на чад (oC)355
Тежина (kg)140
Површина на греење (m2)**100-140
Max должина на трупци (mm)500
МатеријалСив лив (гус) Класа 200
, челик
Вид на горивоСезонско листопадно дрво, Брикети
Потребен провев cm21000 / 800
Систем на воздушна завесаДа (со провев од просторијата)

** во зависност од изолацијата на објектот. Дадените параметри се за висина на простор од 2,6m’