Оџаци

Glas-Dym Doctor 500gr

За чистење на камини, котли, камини и  печки.

Premium 1250°C за чадоводни елементи

За споевите на чадоводни елементи од котлови, печки и камини

Inox-прохромски оџаци

Прохромските (инокс) оџаци

Оџаци за пелети

Прохромски чадоводни приклучоци за печки на пелети!

Флексибилни прохромски црева

Флексибилни елементи Ф160, Ф180, Ф200, Ф250, Ф300

Ревизиони вратички за оџаци

Вратички намементи за вградување во шамотни, керамички или оџаци градени од тули.