Оџаци

Glas-Dym Doctor 500gr

За чистење на камини, котли, камини и  печки.

Premium 1250°C за чадоводни елементи

За споевите на чадоводни елементи од котлови, печки и камини

Inox-прохромски оџаци

Дознајте за инокс (прохромските) оџаци.

Оџаци за пелети

Прохромски чадоводни приклучоци за печки на пелети!

Флексибилни прохромски црева

Елементи за поврзување на грејни тела со оџаци – сертифицирани за користење до дрво

Ревиозиони вратички за оџаци

Вратички намементи за вградување во шамотни, керамички или оџаци градени од тули.