За чистење на камини, котли, камини и  печки. Совршено решение за проблемите со чистење на недостапните чадоводни канали како и котлите за топловодно греење. Препаратот влегува во хемиска реакција со производите на согорувањето на дрвото, јагленот, мазутот и тн… Не предизвикува корозија и не е експлозивен! Притоа е многу е успешен.

Зошто да го користите Glass-Dym Doctor? Ќе ви дадеме 6 причини:

1) Го чисти вашиот оџак. Ако редовно се користи, оџакот ќе се одржува во добра кондиција, нема да се запушува.

2) Го подобрува согорувањето во грејното тело поради подоброто влечење

3) Ги чисти ѕидовите на  грејното тело со што се зголемува топлопроводливоста а со тоа се зголемува и ефикасноста на грејното тело

4) GlassDym Doctor не е експлозивно средство, чистењето се одвива по хемиски пат. Затоа неговото користење не е опасно.

5) Лесно се употребува! Дозирањето е по кесичка од 50gr, се распалува грејното тело и откако и оџакот добро ќе се загрее, се става кесичката во оганот, се затвара вратата од грејното тело и тоа е се!  Постапката се повторува неколку пати во текот на грејната сезона.

6) Заштитете ја околината! Поради подоброто согорување од чистиот оџак ќе допринесете за помало сечење на дрвата а со тоа и почиста животна средина! А да не заборавиме, помалку изгорено дрво , поголема е и вашата заштеда!

НЕМА НИТУ ЕДНА ПРИЧИНА ДА НЕ ГО КОРИСТИТЕ GLAS-DYM Doctor!

Производот освен во нашиот изложбен салон може да го најдете и во:
Проивзодот содржи 10 кесички х 50гр = 500 гр