Print Friendly, PDF & Email

THOR е грејно тело (печка) со интересен геометриски изглед. Неговата едноставна форма и совршени пропорции привлекува секого!

Цена: 1170,00 ЕУР   980,00 еур (60.564,00 МКД)

Номинална моќност (kW)8 kW
5.5- 10 kW
Оџачки излез (mm)150
Коефициент на полезност (%)78
Емисија на CO (при 13% O2) ≤0,10%
Емисија на честички*/
Температура на чад (oC)276
Тежина (kg)160
Површина на греење (m2)**30-50
Max должина на трупци (mm)300
МатеријалЧелик, Сив лив (гус) Класа 200, AccuMote
Вид на горивоСезонско листопадно дрво, Брикети