THOR е грејно тело (печка) со интересен геометриски изглед. Неговата едноставна форма и совршени пропорции привлекува секого!

Номинална моќност (kW) 8 kW
5.5- 10 kW
Оџачки излез (mm) 150
Коефициент на полезност (%) 78
Емисија на CO (при 13% O2) ≤ 0,10%
Емисија на честички* /
Температура на чад (oC) 276
Тежина (kg) 160
Површина на греење (m2)** 30-50
Max должина на трупци (mm) 300
Материјал Челик, Сив лив (гус) Класа 200, AccuMote
Вид на гориво Сезонско листопадно дрво, Брикети