GlowFlame

Дајте му нова димензија на био каминот (био етанол) или каминот на плин

Колено со променилив агол

Колената со променлив и отвор за ревизија/чистење!

Клапна за камин или печка

Клапната е важен елемент за секое грејно тело на цврсто гориво. Без неа,

Premium 1250°C за чадоводни елементи

За споевите на чадоводни елементи од котлови, печки и камини

Premium BFC 1250°C за гусани елементи

За заптивање на споевите од гус или чадоводни елементи

BURNER – потпалувач

Производ наменет за брзо и лесно потпалување!

Електронска контрола на согорувањето MSK

Задачата на овој уред е да создаде услови за правилно работење на каминот односно котелот за топловодно греење:

  • Контрола на пумпата (вклучување и исклучување)
  • Контролира процесот на согорување (доводот на воздух за согорување) при што количината на потрошени дрва може да опадне и до 30% !!!!
  • Во случај на потреба да го извести корисникот на каминот за моменталната состојба (преку визулени или звучни сигнали) или да го предупреди доколку има некоја опасност (превисока температура)

Прохромски експанзионен сад

Експанзионен сад со автоматски вентил е хидраулична направа за заштита на камини за топловоно греење.

Вентилaтор ZAPPHIRE 510м3

Моќен вентилатор за камин

Мал Вентилатор

mal-ventilator-17x17Идеално решение за секој камин без вентилатор повеќекратно да се зголеми искористувањето на топлинската енергија!

Разменувач за топловодно греење

Изменувачот на топлата вода е додаток за камин кој се монтира на излезот за чадоводната цевка.

Гусани прстени

При традицијоналното приклучување на камините во оџак, дел од енергијата на согорените гасови бега низ оџакот. Количината, на енергија може да достигне и дури до 30%. Единствениот начин таа енергија да се искористи а со тоа и искористеноста на каминот да се зголеми е преку намалување на топлината на чадот!

MADEN – гусан горилник за пелети во камин

Како да горите пелети во камин едноставен начин, без проблеми, со многу малку пепел, ефикасно…

Мерач на влажност

Мерач на влажност

КОГА КУПУВАТЕ ДРВО, КУПУВАЈТЕ ДРВО А НЕ ВОДА!