Skip to main content

Maja PW 12 Left BS DECO

Камин за топловодно греење приспособен за интензивно горење во кој применетите технологии и материјали создаваат ефикасен, кономичен и еколошки камин со висок степен на искористеност.

Блесок – за чистење котли и камини на топловодно греење

БЛЕСОК (BLYSK) е средство за чистење на внатрешните ѕидови од котелот или каминот за топловодно (парно) греење од саѓите и смолите настанати од процесот на согорување.

Premium 1250°C за чадоводни елементи

За споевите на чадоводни елементи од котлови, печки и камини

Premium BFC 1250°C за гусани елементи

За заптивање на споевите од гус или чадоводни елементи