Skip to main content

Blanka 910

Компактно долго ложиште, за модерен дизјан на Вашиот простор. Комбинирано со висока ефикасност и благонаклонето кон природата!

Alexander The Great

Камин кој плени со својата големина , моќност и технологија.  Предности кои ниедно друго ложиште не може да ги надмине:  Далечинско управувал за отварање и затварање на вратата, интерен и собен термостат за контрола на моќниот вентилатор, гусаните елементи и челик од 5mm… се само дел од неговата супериорност!