Плински Греачи

Грејни тела наменети за надворешна употреба

Patio

PATIO е стилски греен уред на плин кој обезбедува топлина и светлина таму каде што сакаме да создадеме единствена и пријатна атмосфера.