Skip to main content

W6

W6

Прекрасно  гусано излеано ложиште за љубителите на топлото домашно огниште. Во проектирањето на Каминот W6 учествуваа врврни научници од Јагелонскит универзитет во Краков, затоа ова ложиште е направено од најдобриот сив лив, со врвни технички решенија и голема искористеност на енергијата!