Skip to main content

Amelia 30 DECO

Ложиште за камин, предвидено за загревање на простор од 200 до MAX 300 m2 со вграден систем за чисто стакло!

LUCY 15

Немој да создаваш чад! Висока ефикасност, големо стакло, висок квалитет…